MDI- Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển 

Chúng tôi nỗ lực để trở thành cầu nối đưa các sáng kiến truyền thông và phát triển hiện đại đến với Việt Nam.

Hiện đại- Phù hợp với bối cảnh Việt Nam

Phát triển truyền thông có trách nhiệm

Chúng tôi đóng góp vào việc nâng tầm khung pháp lý và chất lượng nghiệp vụ.
Tạo môi trường thân thiện với truyền thông.

Tích cực- Sáng tạo-Khả thi

Sáng kiến phát triển

Chúng tôi thực hiện các sáng kiến phát triển vì chất lượng sống

Thực chất - Hữu dụng

Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức

Chúng tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong nước và quốc tế

MDI trên báo chí

Hoạt động của MDI có sự tham gia từ nhiều cơ quan báo chí.

Lựa chọn thông minh

Các sáng kiến và giải pháp của chúng tôi dựa trên nguyên tắc tích cực, khả thi và vì lợi ích cộng đồng.

MDI

Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển là tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Chất lượng

Đội ngũ của chúng tôi là những người có nhiều kinh nghiệm và được đào tạo từ môi trường quốc tế.

Nâng cao năng lực báo chí-truyền thông

MDI hỗ trợ nâng cao năng lực nghiệp vụ báo chí-truyền thông theo tiêu chuẩn quốc tế, có tính thực tiễn cao, khả thi trong môi trường báo chí Việt Nam. Giảng viên là những nhà báo được đào tạo ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và quốc tế.

Học từ MediaEdu như thế nào?

Báo chí Điều tra

Chúng tôi hỗ trợ phát triển báo chí điều tra có trách nhiệm. MDI là thành viên duy nhất tại Việt Nam của Mạng lưới Báo chí Điều tra Toàn cầu GIJN.

Về hoạt động hỗ trợ báo chí điều tra của chúng tôi

Báo chí Trách nhiệm

Chúng tôi hỗ trợ phát triển hành lang pháp lý và đạo đức báo chí vì một nền báo chí truyền thông trách nhiệm. MDI tổ chức Hội thảo quốc tế đầu tiên về Chống xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín trên báo chí, truyền thông.

Về hoạt động của chúng tôi

Báo chí chất lượng

Chúng tôi hỗ trợ phát triển báo chí -truyền thông chất lượng. MDI hợp tác với Project Syndicate để mở nguồn thông tin quốc tế từ các nhà lãnh đạo và tư tưởng hàng đầu trên thế giới, bao gồm 45 người được giải Nobel và hơn 100 nguyên thủ quốc gia. MDI phát triển nguồn học liệu mở về báo chí-truyền thông trên tư liệu có bản quyền từ Mạng lưới Báo chí Điều tra Toàn cầu GIJN.

Hợp tác với các cơ quan truyền thông

Các cơ quan truyền thông quan tâm đến việc đăng tải các bài viết có bản quyền từ Project Syndicate có thể liên lạc để nhận bài viết miễn phí từ chúng tôi.

Chương trình Kiểm chứng Thông tin và Chống tin giả

Với vai trò là tổ chức phi chính phủ tiên phong trong lĩnh vực báo chí-truyền thông, MDI đặt kế hoạch xây dựng một cơ chế độc lập về chống tin giả ở Việt Nam. Ngày 21-8-2017, MDI chính thức thành lập Chương trình Kiểm chứng Thông tin (Factcheck Vietnam). Đây là chương trình kiểm chứng thông tin và chống tin giả phi lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình có mục đích hỗ trợ kiểm chứng thông tin, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, độc lập, uy tín, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về nghiệp vụ.

Tham gia Chương trình Kiểm chứng Thông tin

Liên hệ với chúng tôi

Bạn muốn biết thêm về chúng tôi? hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact@mdi.org.vn

Bản tin từ MDI

Đăng ký nhận bản tin hàng tháng từ MDI cập nhập về các xu hướng truyền thông mới nhất.

Đối tác của chúng tôi