Báo chí chất lượng

MDI cam kết hỗ trợ phát triển chất lượng của báo chí -truyền thông thông qua nâng cao nghiệp vụ và hợp tác về nội dung.

Để tăng cường lượng thông tin chất lượng trên báo chí, MDI hợp tác với Projec Syndicate để mở nguồn thông tin quốc tế từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trên thế giới, bao gồm 45 người được giải Nobel và hơn 100 nguyên thủ quốc gia. Những bài viết này có giá trị lớn về kiến thức, có thể định hướng chiến lược phát triển của các quốc gia. Tuy nhiên, các bài viết này thường không được chuyển tải qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam do tính chất chuyên sâu. Thông qua dự án của Project Syndicate và MDI, các bài viết sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Việt và phát hành miễn phí đến các tòa soạn báo đối tác. Qua đó, bạn đọc Việt Nam sẽ nắm bắt và tham gia vào các cuộc tranh luận về các vấn đề quan trọng trên toàn cầu.

Nhằm tăng cường chất lượng về chuyên môn, MDI phát triển nguồn học liệu mở về báo chí-truyền thông trên tư liệu có bản quyền từ Mạng lưới Báo chí Điều tra Toàn cầu GIJN.