Báo chí Trách nhiệm

Chúng tôi hỗ trợ phát triển hành lang pháp lý và đạo đức báo chí vì một nền báo chí truyền thông trách nhiệm.

Dự án Luật báo chí, tiền thân của MDI và Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng tổ chức Hội thảo quốc tế đầu tiên về Chống xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín trên báo chí, truyền thông, với sự tài trợ của Đại sứ quán Anh năm 2010. Hội thảo có sự tham gia của hơn 70 Tổng biên tập, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo đài, các luật sư về báo chí truyền thông, Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông và nguyên Giám đốc Biên tập BBC, Stephen Whittle.

MDI nỗ lực chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế về luật pháp để hỗ trợ phát triển một hàng lang pháp lý đảm bảo giảm thiểu các thông tin có tác hại đến sự phát triển của xã hội, đồng thời nâng cao sự bảo vệ đối với truyền thông vì lợi ích công và vì quản trị quốc gia.