Thỏa thuận hợp tác

150 150 MDI

Các cơ quan truyền thông quan tâm đến việc đăng  tải các bài viết có bản quyền từ Project Syndicate có thể ký một thỏa thuận hợp tác với Project Syndicate và MDI.

Thỏa thuận sẽ cho phép cơ quan báo chí được đăng tải các bài viết từ các lãnh đạo và chuyên gia nổi tiếng thế giới trên Project Syndicate. Các bài viết được chuyển ngữ sang tiếng Việt và được MDI và Project Syndicate cung cấp miễn phí, mỗi bài chỉ được phép đăng trên một phương tiện truyền thông bằng tiếng Việt ở Việt Nam, và được ký tên là @Project Syndicate/MDI.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với: contact@mdi.org.vn