MDI

Chúng tôi là tổ chức không vì lợi nhuận thực hiện các sáng kiến truyền thông và phát triển tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Chất lượng nghiệp vụ và chuyên môn cao

Chúng tôi là các chuyên gia về tư vấn, đào tạo truyền thông và khoa học phát triển có nhiều kinh nghiệm làm việc trong nước và quốc tế. Chúng tôi là đội ngũ được đào tạo từ các trường đại học uy tín.

Sự Sáng tạo

Chúng tôi là cầu nối truyển tải nghiệp vụ và các sáng kiến truyền thông, phát triển hiện đại trên thế giới, đồng thời tìm kiếm sự phù hợp bối cảnh địa phương để đảm bảo tính khả thi tốt nhất.

Liêm chính và minh bạch

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính liêm chính và minh bạch. Chúng tôi tuân thủ các quy định quốc tế về chống tham nhũng. Chúng tôi nỗ lực xây dựng hệ thống quản lý tài chính minh bạch, đáp ứng yêu cầu và quy định của các nhà tài trợ.

Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển (MDI)

Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 55/QĐ-LHHVN, Ngày 21-1-2014 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.