Bảo vệ báo chí điều tra vì lợi ích công

561 293 MDI

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Lệ Thùy, giám đốc Trung tâm Sáng kiến truyền thông và phát triển, cho rằng các nhà báo điều tra cần được pháp luật bảo vệ khi hành động vì lợi ích công. Bà Thùy phân tích thể loại điều tra có thể mang lại nhiều thành quả, nhưng buộc nhà báo phải dấn thân, đối mặt với nguy hiểm, phải đầu tư thời gian và tiền bạc nhiều hơn các thể loại khác. Báo chí điều tra cũng dễ phải đối mặt với các cáo buộc từ phía pháp luật do tính chất nhạy cảm về nội dung. Vì vậy, nếu không được hưởng quyền miễn trừ về pháp luật thì báo chí điều tra sẽ khó khăn, ít động lực.

Ông Hoàng Hữu Lượng, cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin – truyền thông, nhận định để phát huy thế mạnh của báo chí điều tra thì phải có cách tiếp cận hết sức trong sáng từ phóng viên cho đến người đứng đầu cơ quan báo chí, đặc biệt là khi phản ánh phải chính xác, trung thực.

V.V.THÀNH
Xem bản gốc tại đây