Giám đốc MDI phát biểu tại Hội nghị Nhân quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông

960 720 MDI

Ngày 4-5-2017, bà Trần Lệ Thùy, giám đốc Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển MDI, đã phát biểu về luật báo chí quốc tế tại Hội nghị Nhân Quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông. Bài nói chuyện của bà bao gồm các khái niệm và nền tảng cơ bản về luật báo chí trên thế giới, như quyền miễn trừ của nhà báo, quyền về lợi ích công, quyền được bình luận tự do, các quy định pháp luật về xâm phạm nhân phẩm uy tín và quyền riêng tư.

Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan báo chí, đại diện Cục Thông tin Đối ngoại, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Cục Phát thanh Truyền hình. Chủ trì Hội thảo là ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giấy mời báo cáo tại Hội Nghị Nhân Quyền