Hội thảo Chống xúc phạm danh dự

400 200 MDI

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: “Chống xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, đăng tin sai sự thật trên các phương tiện truyền thông”.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề: Những quy định, thực trạng và tình hình xử lý các sai phạm của báo chí trong việc đăng tin tức sai sự thật. Việc thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm trên báo chí được thể hiện dưới nhiều hình thức, có thể là nội dung thông tin không đúng, xuyên tạc về cá nhân, tổ chức, có thể là hình ảnh minh họa.

Tại Việt Nam, việc báo chí thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý theo các văn bản pháp luật liên quan như: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Pháp luật về cán bộ công chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông của Việt Nam và Anh Quốc cũng đã trao đổi những kinh nghiệm về sai sót của báo chí cũng như tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng phương tiện truyền thông để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tổ chức.

Xem bài gốc tại đây