Không thể để báo chí điều tra chùng xuống

450 340 MDI
03/04/2014 05:45 GMT+7
TT – “Điều tra là một lĩnh vực khó, đòi hỏi nhà báo phải nắm vững luật, dũng cảm và có nghiệp vụ tốt. Chúng ta không thể để báo chí điều tra chùng xuống, nhất là trong sự phát triển chung của xã hội”.

Ông Phạm Quốc Toàn, phó chủ tịch Hội Nhà báo VN, cho biết như vậy tại hội thảo “Kinh nghiệm VN và quốc tế về nghiệp vụ báo chí điều tra” tổ chức tại báo Tuổi Trẻ sáng 2-4.

Theo ông Stephen Whittle – chuyên gia báo chí, có 10 nguyên tắc điều tra cần phải tuân thủ, trong đó phải có 2-4 nguồn tin để so sánh, đối chiếu, đảm bảo sự chính xác. “Việc đảm bảo lợi ích công trong quá trình điều tra chính là một trong những nguyên tắc hoạt động của các nhà báo. Trong quá trình điều tra, nhà báo phải hết sức công bằng và đạo đức, đặc biệt không để lợi ích cá nhân chi phối quá trình điều tra” – ông Stephen Whittle nói.

A.TH.
Xem bài gốc tại đây